Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10609/2124

Construcció d'un HTPC basat en programari lliure
Ribugent Navarro, Gerard
Els avenços tecnològics en els camps de la informàtica i l'entreteniment ha evolucionatmolt ràpidament els darrers anys.Els ordinadors han augmentat la seva potència, han anat adquirint capacitats multimèdia i han arribat al punt de poder reproduir tranquil·lament els nous formats d'alta definició.El televisors i reproductors han passat un procés de sofisticació, el qual els ha dotat de noves característiques, com el teletext, el suport per les funcionalitats de la tdt i capacitat per reproduir formats provinents del àmbit informàtic.Per tant no seria estrany que tots dos mons acabin convergint, de manera que puguemdotar el menjador de casa amb les capacitats que han estat exclusives del món informàtic.Amb el temps han anat apareixent solucions que pretenien cobrir aquestes necessitats,amb més o menys èxit, però amb diversos inconvenients, ja que no deixaven de ser unpedaç sobre un aparell "tradicional".La finalitat d'aquest projecte és la de construir un HTPC (Home Theater PC), és a dir, un equip informàtic dotat de capacitats multimèdia i adequat per manipular des del sofà de casa nostra.Per acomplir aquesta finalitat primer haurem d'adquirir el maquinari. D'entrada el htpc ensí haurà de ser de mides reduïdes i silenciós, haurà de disposar de sortides vga, dvi i hdmi, i a més, ser capaç de reproduir formats d'alta definició sense cap complicació. El control d'aquest s'haurà de realitzar mitjançant algun dispositiu que no requereixi una superfície plana.A continuació caldrà escollir el programari amb el qual anirà equipat, per tant, haurem de triar alguna distribució de GNU/Linux, instal·lar-hi l'entorn d'escriptori KDE4, i la resta de programari específic com el navegador, correu electrònic, reproducció multimèdia, etc.El productes resultant serà un HTPC, que tal com hem dit, el podrem utilitzar des delssofàs de casa nostra de forma còmode i fàcil.
La finalidad de este proyecto es la de construir un HTPC (Home Theater PC), es decir, un equipo informático dotado de capacidades multimedia y adecuado para manipular desde el sofá de nuestra casa.Para cumplir esta finalidad primer tendremos que adquirir el hardware. De entrada el HTPC en sí deberá ser de medidas reducidas y silencioso, deberá disponer de salidas vga, dvi y hdmi, y además, ser capaz de reproducir formatos de alta definición sin ninguna complicación. El control deberá realizarse mediante algún dispositivo que no requiera una superficie plana.A continuación habrá que escoger el software con el que irá equipado, por tanto, tendremos que elegir alguna distribución de GNU/Linux, instalar en él el entorno de escritorio KDE4, y demás software específico como el navegador, correo electrónico, reproducción multimedia, etc.El producto resultante será un HTPC, que tal como hemos dicho, podremos utilizar desde los sofás de nuestra casa de forma cómoda y fácil.
This project aims to build a HTPC (Home Theater PC), ie a computer equipped with multimedia capabilities and suitable for being used in the sofa at our house.To achieve this goal we must first acquire the hardware. Fist of all, HTPC itself must be small and quiet; it must have VGA, DVI and HDMI ports, and also be able to play high-definition formats without any complications. Monitoring shall take place through a device that does not require a flat surface.Then we must choose the software, therefore, we must choose some distribution of GNU/Linux, installed on the KDE4 desktop environment, and other specific software such as browser, email, media player, etc.The resulting product will be a HTPC, which as we said, we would use in the couch at home cosily and easily.
03-07-2010
Programari lliure
HPTC
GNU/Linux
GNU/Linux
GNU/Linux
Software libre
Open source software
Open source software
Technological innovations
Linux
Programari lliure
Innovacions tecnològiques
Linux (Sistema operatiu)
Software libre
Innovaciones tecnológicas
Linux (Sistema operativo)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
Master thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostra el registre complet del document

Documents relacionats

Altres documents del mateix autor/a

Herraiz Jaramillo, Sergio; Meléndez Frigola, Joaquim; Ribugent Navarro, Gerard; Sánchez, Jorge; Castro, M.