Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/1922

Características clínicas y tratamiento de la ansiedad académica y ante los exámenes como fobia específica de tipo situacional
Mondéjar García, Ángel
Universitat Oberta de Catalunya
L'ansietat acadèmica i davant els exàmens com a fòbia específica de tipus situacional és un trastorn infantil i juvenil d'efectes pertorbadors i negatius que repercuteixen sobre la salut mental i emocional, el rendiment acadèmic i la integració social de l'estudiant que la pateix. En aquest treball s'especifiquen les seves característiques clíniques. Així mateix, s'inclou un cas clínic d'un adolescent de 14 anys que patia d'aquest trastorn fòbic escolar, acompanyat de baixa autoestima personal i dificultats d'adaptació amb el seu grup-classe. Se li va aplicar una avaluació i tractament de tall cognitiu-conductual que ha tingut com a finalitat la superació de la fòbia, i la millora del seu rendiment acadèmic i social. D'entre totes les eines terapèutiques utilitzades destaquen: l'exposició en viu, i l'aprenentatge i utilització de mecanismes de control de l'ansietat (la relaxació Jacobson i la reestructuració cognitiva). Finalment, assenyalar que aquesta intervenció terapèutica ha estat possible gràcies a la participació coordinada i cooperant de l'equip interdisciplinari.
La ansiedad académica y ante los exámenes como fobia específica de tipo situacional es un trastorno infanto-juvenil de efectos perturbadores y negativos que repercuten sobre la salud mental y emocional, el rendimiento académico y la integración social del estudiante que la padece. En este trabajo se especifican sus características clínicas. Así mismo, se incluye un caso clínico de un adolescente de 14 años que padecía de este trastorno fóbico escolar, acompañado de baja autoestima personal y dificultades de adaptación con su grupo-clase. Se le aplicó una evaluación y tratamiento de corte cognitivo-conductual que ha tenido como finalidad la superación de la fobia, y la mejora de su rendimiento académico y social. De entre todas las herramientas terapéuticas utilizadas destacan: la exposición en vivo, y el aprendizaje y utilización de mecanismos de control de la ansiedad (la relajación Jacobson y la reestructuración cognitiva). Por último, señalar que esta intervención terapéutica ha sido posible gracias a la participación coordinada y cooperante del equipo interdisciplinario.
Clinical features and treatment of academic and examination anxiety as a specific kind of situational phobia. Academic and examination anxiety as a specific situational phobia is a childhood and adolescent disorder with perturbing and negative effects. It bears an impact on mental and emotional health, academic outcomes and social integration of students suffering from it. Clinical features of such disorder are specified in this article. Moreover, we have included a clinical case of a fourteen-year old adolescent who suffered from this school phobic disorder, along with low personal self-esteem and difficulties adapting to his group-class. A cognitive-behavioural evaluation and treatment was applied to the subject with the purpose of overcoming the phobia and improving his academic and social outcomes. The therapeutic tools to be outlined among those used are in vivo exposure, as well as learning and using anxiety-control mechanisms (Jacobson relaxation and cognitive restructuring). Lastly, this therapeutic strategy has been possible thanks to the coordination and collaboration of an interdisciplinary team.
10-06-2010
Adolescencia
Adolescència
Adolescence
Ansiedad académica
Ansietat acadèmica
Academic anxiety
Ansiedad ante los exámenes
Ansietat front als exàmens
Examination anxiety
Fobia escolar
Fòbia escolar
School phobia
Fobia específica situacional
Specific situational phobia
Fòbia específica situacional
Anxiety -- Treatment
Ansietat -- Tractament
Ansiedad -- Tratamiento
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Article
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem