Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/470

Gestió de Centres en J2EE
Valdivia Matarín, Emilio
Universitat Oberta de Catalunya
Veurem el desenvolupament del projecte pas a pas, des de l¿estudi dels marcs de treballs més importants que es poden incorporar en projectes J2EE, passant per un anàlisi i disseny acurat, fins arribar a la implementació dels mòduls bàsics que inclouria el sistema de gestió dels centres intentant aprofitar totes les avantatges que ens ofereixen els marcs de treball més adients i tecnologies de darrera generació con AJAX per a fer un sistema flexible i robust capaç d¿assolir totes les necessitats de gestió de la informació dels centres. També veurem com apliquen diversos patrons en aquesta arquitectura client-servidor de tres capes aconseguint, entre altres aspectes, que cada component s¿assigni a una capa a un cert nivell d¿abstracció.
Veremos el desarrollo del proyecto paso a paso, desde el estudio de los marcos de trabajos más importantes que se pueden incorporar en proyectos J2EE, pasando por un análisis y diseño cuidadoso, hasta llegar a la implementación de los módulos básicos que incluiría el sistema de gestión los centros intentando aprovechar todas las ventajas que nos ofrecen los marcos de trabajo más adecuados y tecnologías de última generación con AJAX para hacer un sistema flexible y robusto capaz de alcanzar todas las necesidades de gestión de la información de los centros. También veremos cómo aplican diversos patrones en esta arquitectura cliente-servidor de tres capas consiguiendo, entre otros aspectos, que cada componente se asigne a una capa a un cierto nivel de abstracción.
We will look at the development of a project step-by-step, from the study of the most important work frameworks that can be incorporated in J2EE projects, including careful analysis and design, until arriving at implementation of the basic modules that will include the management system of the centers trying to make the best use of all of the advantages offered by the most suitable work frameworks and the latest AJAX technologies to attain a flexible and robust system capable of meeting all the information management needs of the centers. We will also look at how different patterns are applied in this three-layer client-server architecture so that, among other aspects, each component is assigned to a layer at a certain level of abstraction.
10-06-2010
Electronic data processing
Application software -- Development
Schools
J2EE
Informàtica
Programari d'aplicació -- Desenvolupament
Escoles
J2EE
Informática
Software de aplicación -- Desarrollo
Escuelas
J2EE
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/470
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem