El Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, creat el 1995, desenvolupar la docència i la recerca de les dues unitats que l'integren: Psicobiologia i Metodologia de les Ciències del Comportament.

Podeu consultar aquí les seves línees de recerca i projectes.