Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/55905

Per què som com som?: Una mirada interdisciplinària del concepte "cultura"
Morales Solana, Carlos
Universitat Oberta de Catalunya
En aquest assaig, quan parlo de cultura estic fent referència a tot coneixement, capacitat o habilitat que s'hagi adquirit mitjançant l'aprenentatge social, la imitació o la invenció. És a dir, a tot allò que no sigui innat a la nostra espècie, que no estigui codificat en el nostre genoma sinó en el nostre cervell. Tal i com han posat en evidència estudis recents, la cultura no és exclusiva dels éssers humans.
En este ensayo, cuando hablo de cultura estoy haciendo referencia a todo conocimiento, capacidad o habilidad que se haya adquirido mediante el aprendizaje social, la imitación o la invención. Es decir, en todo aquello que no sea innato en nuestra especie, que no esté codificado en nuestro genoma sino en nuestro cerebro. Tal y como han puesto en evidencia estudios recientes, la cultura no es exclusiva de los seres humanos.
In this essay, when I speak of culture'm referring to all knowledge, skill or ability that has been acquired through social learning, imitation or invention. That is, everything that is not innate in our species, that is not encoded in our genome but in our brain. As recent studies have highlighted the culture is not exclusive to humans.
cultura
evolució
llenguatge
religió
moralitat
religión
moralidad
cultura
evolución
lenguaje
religion
language
culture
evolution
Culture -- TFG
Cultura -- TFG
Cultura -- TFG
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
         

Mostrar el registro completo del ítem