Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/53327

El control de la premsa en règims dictatorials: El cas d'Espanya i Franco
López Delgado, Manuel
Universitat Oberta de Catalunya
El règim franquista va suposar la restricció de totes les llibertats dels ciutadans espanyols durant més de tres dècades, i la llibertat de premsa no va ser una excepció. El control i vigilància de l'activitat de la premsa i dels seus professionals es va realitzar de forma exhaustiva i meticulosa, i va afectar de forma molt important el dia a dia dels periodistes. En aquest treball s'ha fet una detallada recerca dels condicionants que va suposar aquest control, començant pels antecedents, el seu perquè i la seva evolució durant la dictadura.
El régimen franquista supuso la restricción de todas las libertades de los ciudadanos españoles durante más de tres décadas, y la libertad de prensa no fue una excepción. El control y vigilancia de la actividad de la prensa y de sus profesionales se realizó de forma exhaustiva y meticulosa, y afectó de forma muy importante el día a día de los periodistas. En este trabajo se ha hecho una detallada investigación de los condicionantes que supuso este control, empezando por los antecedentes, su porqué y su evolución durante la dictadura.
The Franco regime meant the restriction of all liberties of Spanish citizens for more than three decades, and press freedom was no exception. Control and monitoring of the activity of the press and its practitioners was conducted thoroughly and meticulous, and very significantly affected the daily lives of journalists. This paper has made a detailed investigation of the conditions that led to this control, starting with the background, its reason and its evolution during the dictatorship.
franquisme
franquismo
franquism
control de la premsa
control de la prensa
control of the press
dictadura
dictadura
dictatorship
censura
censura
censorship
consignes
consignas
slogans
Freedom of the press -- TFG
Llibertat d'impremta -- TFG
Libertad de imprenta -- TFG
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem