Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/46162

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges
Rodríguez Pérez, Clàudia
Universitat Oberta de Catalunya
Aquesta memòria exposa en referència als referents teòrics les diferents fasesd'intervenció psicopedagògica a partir de l'especificitat de casos d'alumnes quepresenten dificultats en els processos d'aprenentatge i que com a resultat noassoleixen les competències i els objectius curriculars de l'etapa.
Esta memoria expone en referencia a los referentes teóricos las diferentes fasesde intervención psicopedagógica a partir de la especificidad de casos de alumnos quepresentan dificultades en los procesos de aprendizaje y que como resultado noalcanzan las competencias y los objetivos curriculares de la etapa.
Bachelor thesis for the Psychology and Education Sciences program on Educational Psychology.
intervenció psicopedagògica
intervención psicopedagógica
psychoeducational intervention
educació inclusiva
inclusión (educación)
inclusion (education)
Inclusive education -- Practicum
Educació inclusiva -- Pràcticum
Educación inclusiva -- Prácticum
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem