Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/47165

La formació als doctorands com a servei especialitzat de la biblioteca. Una inversió amb gran retorn per a la biblioteca
Vallez, Mari
La present comunicació descriu l'experiència de la Biblioteca de la UOC en la formació dels doctorands. La formació és un dels serveis que tradicionalment ofereixen les biblioteques. Aquest servei s'ha especialitzat segons el públic a qui s'adreça. A priori els tres perfils principals són: estudiants, professorat, i investigadors. No obstant cal incorporar un nou tipus d'usuari que està a cavall entre els tres: els doctorands. Els doctorands ja han passat l'etapa d'estudiants i, per tant, haurien de tenir unes competències i habilitats informacionals mínimes ja assolides. A més a més, els doctorands, tenen un gran ventall de necessitats molt especifiques i per aquest motiu resulten un perfil d'usuaris que mereixen una atenció singular. La formació dels doctorands passa per diferents etapes i resulta bàsic que la Biblioteca estigui present des dels inicis per a aconseguir professionals amb unes competències informacionals sòlides.
La presente comunicación describe la experiencia de la Biblioteca de la UOC en la formación de los doctorandos. La formación es uno de los servicios que tradicionalmente ofrecen las bibliotecas. Este servicio se ha especializado según el público al que se dirige. A priori los tres perfiles principales son: estudiantes, profesorado, e investigadores. No obstante hay que incorporar un nuevo tipo de usuario que está a caballo entre los tres: los doctorandos. Los doctorandos ya han pasado la etapa de estudiantes y, por tanto, deberían tener unas competencias y habilidades informacionales mínimas ya alcanzadas. Además, los doctorandos, tienen un gran abanico de necesidades muy específicas y por ello resultan un perfil de usuarios que merecen una atención singular. La formación de los doctorandos pasa por diferentes etapas y resulta básico que la Biblioteca esté presente desde los inicios para conseguir profesionales con unas competencias informacionales sólidas.
This communication describes the experience of the UOC Library in the training of doctoral students.
Formació a mida
Formación a medida
Competències informacionals
Competencias informacionales
Serveis per a la recerca
Servicios para la investigación
Cerca d'informació
Búsqueda de información
bespoke training
information skills
services for research
information search
Training
Universities and colleges--Graduate work
Formació
Universitats--Estudis de 2n i 3r cicles
Formación
Universidades
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Conference lecture
         

Mostrar el registro completo del ítem