To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/46362

Comunicació mòbil i gent gran: estratègia metodològica i la conceptualització d'estatus socioeconòmic
Arroyo Prieto, Lídia; Fernández Ardèvol, Mireia
L'objectiu d'aquest article és el de plantejar aquelles qüestions metodològiques que hansorgit durant el procés de recerca de l'estudi que estan duent a terme les dues autores sobrel'adopció de la telefonia mòbil per part de la gent gran i en l'anàlisi específica de les qüestions relatives a la conceptualització de l'estatus socioeconòmic. El projecte de recerca «Comunicació mòbil i gent gran» s'emmarca en el Programa Comunicació Mòbil, Economia i Societat de l'IN3 de la UOC. La metodologia de la investigació és de caràcter qualitatiu a través d'entrevistes semiestructurades. La població objecte d'estudi són les persones més grans de seixanta anys que resideixen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Es presenta quina ha estat l'estratègia metodològica per a l'aproximació empírica, tant de selecció i accés a les persones entrevistades com de l'anàlisi de les entrevistes mitjançant el programari ATLAS.ti. Així també es planteja la proposta de conceptualització d'estatus socioeconòmic, identificant-ne les dimensions en l'anàlisi específica d'aquesta qüestió amb relació a l'adopció de la telefonia mòbil per part de la gent gran.
The aim of this article is to explain the methodological issues considered in the ongoingresearch that the authors are involved in on the adoption of mobile telephony among theelderly. The "Mobile Communication and Old Age" research project forms part of the MobileCommunication, Economy and Society Research Program at the Internet InterdisciplinaryInstitute of the Open University of Catalonia. A qualitative approach, involving semistructured interviews, is being employed for the research. The population studied comprisespeople over the age of 60 residing in the Barcelona metropolitan area.This article sets out the methodological strategies for the empirical fieldwork,including selection of and access to the interviewees, and for the analysis using theATLAS.ti software. It also presents the conceptualization of socioeconomic status.Keywords: mobile communication, elderly, methodology, socioeconomic status.
El objetivo de este artículo es el de plantear aquellas cuestiones metodológicas que hansurgido durante el proceso de investigación del estudio que están llevando a cabo las dos autoras sobre la adopción de la telefonía móvil por parte de las personas mayores y en el análisis específico de las cuestiones relativas a la conceptualización del estatus socioeconómico. El proyecto de investigación «Comunicación móvil y ancianos» se enmarca en el Programa Comunicación Móvil, Economía y Sociedad del IN3 de la UOC. La metodología de la investigación es de carácter cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas. La población objeto de estudio son las personas mayores de sesenta años que residen en el Área Metropolitana de Barcelona. Se presenta cuál ha sido la estrategia metodológica para la aproximación empírica, tanto de selección y acceso a las personas entrevistadas como del análisis de las entrevistas mediante el software ATLAS.ti. Así también se plantea la propuesta de conceptualización de estatus socioeconómico, identificando las dimensiones en el análisis específico de esta cuestión en relación con la adopción de la telefonía móvil por parte de las personas mayores.
mobile communication
comunicació mòbil
gent gran
metodologia
estatus socioeconòmic
elderly
methodology
socioeconomic status
comunicación móvil
personas mayores
metodología
estatus socioeconómico
Telefonia mòbil - Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana)
Persones grans - Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana)
Cellular telephone systems
Telefonia mòbil
Telefonía móvil
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Article
Revista Catalana de Sociología
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters