Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/32041

La responsabilitat penal dels menors. Entre la retribució i la prevenció
Rojo i Serres, Gemma
Seguint les aportacions de Sutherland al desenvolupament de la teoria de l'associació diferencial, la delinqüència juvenil és producte de l'aprenentatge que els menors realitzen de conductes i valors criminals. La conducta criminal és, doncs, apresa en interacció amb d'altres persones en un grup social íntim. Lluny de semblar una teoria massa simplista en els seus postulats, aquesta engloba una sèrie de factors socials i criminològics que recolzen la meva proposta d'intervenció. Caldria, a parer meu, graduar la intensitat de la resposta penal conforme al procés evolutiu del menor. Així doncs, en l'establiment de les mesures de responsabilitat civil i penal hauríem d'estar amatents al grau de maduresa en el discerniment per part del menor d'allò que està permès i d'allò que ras i curt no es pot fer.
Siguiendo las aportaciones de Sutherland al desarrollo de la teoría de la asociación diferencial, la delincuencia juvenil es producto del aprendizaje que los menores realizan de conductas y valores criminales. La conducta criminal es, pues, aprendida en interacción con otras personas en un grupo social íntimo. Lejos de parecer una teoría demasiado simplista en sus postulados, esta engloba una seria de factores sociales y criminológicos que dan soporte mi propuesta de intervención. Sería preciso, según mi punto de vista, graduar la intensidad de la respuesta penal conforme al proceso evolutivo del menor. Así pues, en el establecimiento de las medidas de responsabilidad civil y penal deberíamos estar parejos al grado de madurez en la discriminación por parte del menor de aquello que está permitido y aquello que no se puede hacer.
Following the Sutherland's contributions towards the development of the theory of the differential association, the results of the juvenile crime come from the learning process of criminal behaviors and values which the children do. Thus, establishing the civil and penal responsibility measures, must match towards the maturity level in the discrimination of the child of what is allowed and what cannot be done.
responsabilitat
prevenció
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Article
         

Mostrar el registro completo del ítem