Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/213581

Determinants sociodemogràfics, incentius i rendiments econòmics de l'aprenentage de l'idioma Català per part de la població immigrant a Catalunya
Díaz Serrano, Lluís
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Universitat Rovira i Virgili
En aquest projecte s’han estudiat diferents aspectes relacionats amb l’aprenentatge del català per part de la població immigrant. Aquest es un tema rellevant donat que les habilitats idiomàtiques dels immigrants es una altra forma de capital humà, que no només facilita la seva integració social, sinó que també incrementa les seves oportunitats laborals. En aquest estudi s’ha enfocat l’aprenentatge de l’idioma català per part de la població immigrant com una inversió de la qual es deriven costos i beneficis. Una qüestió rellevant és quins son els incentius que els immigrants que ja parlen el castellà, bé per que és la seva llengua materna o per que l’han après amb posterioritat, tenen per aprendre la llengua catalana. Aquest estudi es encara més interessant si considerem aquells immigrants que no tenen un nivell fluït del castellà, i encara més els que arriben a Catalunya sense conèixer cap de les dues llegües oficials. Aquest estudi es centra en els determinants econòmics i demogràfics del nivell de coneixement del català entre els immigrants a Catalunya. En aquest sentit, és clau determinar el rol que juguen variables com el grau d’exposició, eficiència i els incentius econòmics, com per exemple les conseqüències laborals (salaris i oportunitat de treball). Tanmateix, també es important determinar si viure en entorns on hi ha una gran concentració d’immigrants d’un mateix país exerceix un efecte depressor en l’aprenentatge del català per part dels immigrants. La segona part del projecte ha consistit en estimar un model per contrastar la hipòtesi de si el coneixement del català per part dels immigrants implica un millor salari. Per altra banda, també analitzarem si aquest coneixement del català implícita tenir accés a millors oportunitats de treball. La confirmació d’aquestes hipòtesis implicaria que els immigrants realment tenen un incentiu econòmic per invertir en l’aprenentatge del català.     
In this project we have studied different aspects related with the learning of the Catalan for the immigrant population. This is a relevant topic since since the idiomatic skills of the immigrants is another form of human capital, that not only facilitates their social integration, but that also increment their labor opportunities. In this study we have focused the learning of the Catalan language for the immigrant population like an investment of which they derive costs and profits. A relevant question is which are the incentives that the immigrants that already speak the Spanish have to learn Catalan?. This study focus on the economic and demographical determinants of the level of knowledge of the Catalan across immigrants in Catalonia. In this sense, is key to determine the role that play variables as the degree of exposition, efficiency, and the economic incentives, as for instance the labor consequences (wages and opportunity of work). However, is also important to determine if a big concentration of immigrants of the same country exerts an effect depressant in the learning of the Catalan for the immigrants. The second part of the project has consisted in estimating a model to test the hypothesis of whether the knowledge of the Catalan for the immigrants involves a better wage. The confirmation of these hypotheses would involve that the immigrants really have an economic incentive to invest in the learning of the Catalan language.
02-07-2013
Català -- Aspectes socials
Mercat de treball -- Catalunya
Inserció laboral -- Catalunya
Immigrants -- Catalunya -- Treball
Treballadors estrangers -- Catalunya
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
17 p.
Informe
Els ajuts de l'AGAUR;2009ARAF100029
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
2009ARAF100029.pdf 99.20 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem