Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/212951

El fet migratori a Catalunya i els processos d'identificació nacional en la població nouvinguda
Molina, Fidel, 1961-
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Universitat de Lleida
En el marc de la recerca sobre identitats i nova ciutadania, l’objecte d’aquest treball és reconèixer elements clau dels processos d’identificació nacional a Catalunya en la població nouvinguda, i identificar els factors que n'afavoreixen la seva vinculació comunitària. La recerca s'ha desenvolupat en un primer bloc analitzant la perspectiva sociològica entorn a la idea d’identitat, així com l’evolució del discurs identitari a Catalunya, a fi de continuar desenvolupant amb profunditat el debat sobre identitat i nació en relació al fet migratori i la diversitat social existent. En un segon bloc d’anàlisi, la recerca fixa la mirada a una dotzena de casos treballats a través d’històries de vida de diverses realitats migratòries del nostre país corresponents a les diverses onades del segle XX, tant d’immigració espanyola com d'immigració de fora de l'Estat espanyol. La voluntat d’aquest segon bloc és extreure experiències socials d’interpretacions individuals que assenyalin quins elements permeten o dificulten la mobilitat social, quines experiències tenen valor identitari i de quin tipus, i quins fenòmens esdevenen rellevants en la configuració d’espais de referència i identificació nacional a nivell individual. Finalment s’incorpora un apartat d’entrevistes en profunditat a diversos actors socials i polítics rellevants a fi de reconèixer aquells elements que centren el discurs de la “nova cultura pública comuna”. L’objectiu és interrelacionar el discurs polític i filosòfic actual amb l’experiència biogràfica de les persones, assenyalant aquells elements que han estat significatius per a la seva identitat com a catalans i catalanes o, ans al contrari, que no han afavorit una situació en aquests termes. En aquest sentit la pregunta que vincula aquest espai de reflexió és: Quins elements afavoreixen la identificació nacional englobant la diversitat social existent i quins mecanismes d'adhesió hi podrien funcionar?
In the framework of research on new identities and citizenship, the subject of this paper is to recognize key elements of the processes of national identification in Catalonia in the new population, and identify the items that help their identity with the community. The research has developed in a first block analyzing the sociological perspective around the idea of identity as well as the evolution of identity discourse in Catalonia, in order to continue developing the discussion of identity and nation in relation to the immigration and the social diversity. A second unit of analysis, this research worked with twelve cases through the life stories of several migratory realities of our country in the twentieth century, both Spanish immigration and Immigration from outside Spain. The aim of this second part is to extract social interpretations of individual experiences. And indicate which elements can help or hinder social mobility, what experiences they have identity value and what kind of identity are, and what phenomena become relevant in the configuration of reference spaces and national identification at the individual level. Finally the research incorporated a section of depth interviews with various relevant social and political actors in order to recognize those elements that focus the discourse of "new common public culture." The aim is to relate current political discourse and philosophical literature on the experience of the people.
01-07-2013
Identitat
Característiques nacionals catalanes
Llengua
Cultura
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
165 p.
Informe
Els ajuts de l'AGAUR;
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
2009ARAF10014.pdf 1.842 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a