Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/212227

Slope processes in changing permafrost environments: a geomorphological and sedimentological approach
Oliva i Franganillo, Marc
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Universidade de Lisboa. Centro de Estudos Geograficos
Estudi realitzat a partir d’una estada al Centro de Estudos Geograficos de la Universidade de Lisboa, Portugal, entre 2011 i 2012. En aquest grup he desenvolupat la meva recerca focalitzada en ambients polars en presència de permafrost, concretament centrada en l’extrem nord-occidental de la Península Antàrtica (Shetland del Sud) i a l’Alt Àrtic (Svalvard). Ambdós àrees han registrat un augment de temperatura molt significatiu les darreres dècades. La meva recerca ha contemplat l’anàlisi de registres sedimentaris (lacustres, eòlics, vessant) i la monitorització de processos geomorfològics actuals a fi efecte d’entendre la dinàmica ambiental present i passada (i.e. clima). Amb aquesta finalitat he realitzat tres campanyes de treball de camp a l’Antàrtida i dues a l’Àrtic. El posterior treball de laboratori i d’oficina està propiciant nombroses publicacions que donen fe dels èxits assolits. A més, cal enfatitzar altres activitats desenvolupades durant la BP-A: coneixement de com organitzar i gestionar una campanya antàrtica, docència universitària, participació en comitès, associacions i tribunals de tesis doctorals, organització i participació en nombroses conferències, treball de camp en noves àrees d’estudi, referee per revistes internacionals, etc. Tanmateix, la concessió del projecte de recerca HOLOANTAR, del qual en sóc l’Investigador Responsable, ha estat l’èxit més important d’aquesta estada. Aquest projecte m’està conferint la capacitat de gestionar i integrar la recerca de 16 investigadors de diferents nacionalitats des d’una perspectiva multidisciplinar. Tothora, cal remarcar que no s’ha assolit un dels èxits que pretenia el meu projecte de BP-A: la transferència del bagatge i coneixement adquirit al sistema de recerca català. Malgrat haver presentat la meva candidatura per un contracte BP-B per tal que aquest background après a l’estranger revertís a Catalunya, el procés de selecció emprat en la convocatòria ho ha impedit i m’obliga a continuar la meva recerca a l’estranger.
Report for the scientific sojourn carried out at the Centro de Estudos Geograficos of the Universidade de Lisboa, Portugal, from 2011 to 2012. Within this team I have conducted my research focused on polar regions where permafrost is widespread, namely in the NW tip of the Antarctic Peninsula (South Shetland Islands) and the High Arctic (Svalbard). A very significant warming has been recorded in both areas over the last decades. My research has focused on the study of sedimentary records (lacustrine, aeolian, slope) and the monitoring of present-day geomorphological processes in order to better understand the present and past environmental dynamics (i.e. climate). With this purpose I have carried out three field work campaigns in the Antarctic and two in the Arctic. Laboratory and office work is still generating several papers that show evidence of my successful research. Furthermore, other activities done during my BP-A should be mentioned: learning how to manage an Antarctic campaign, teaching in university, participation in committees, associations and PhD defenses, organization and participation in several conferences, conducting field work in new study areas, referee for international journals, etc. However, the concession of the HOLOANTAR project, of which I am the Principal Investigator, has been the most important success of my postdoctoral research. The coordination of this project is providing me the capacity of integrating and managing the research activities of 16 researchers from different countries from a multidisciplinary perspective. Nevertheless, I should also remark that I have not achieved one of the main objectives pursued in my BP-A fellowship: the transference of knowledge to the Catalan research system. Despite having submitted a proposal for a BP-B contract with the purpose of transferring back to Catalonia the knowledge learnt in Portugal, the selection process used in this call has not allowed me doing it and I am obliged to follow my research abroad.
2013-06-14
Antàrtida
Permafrost
Holocè
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
7 p.
Report
Els ajuts de l'AGAUR;2009 BP_A 00180
         

Full text files in this document

Files Size Format
2009 BP-A 00180.pdf 153.9 KB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters