Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/211804

Noninvasive functional and structural exploration of human subcortical structures with high resolution
Mestres Missé, Anna
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Projecte de recerca elaborat a partir d’una estada al Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Alemanya, entre 2010 i 2012. El principal objectiu d’aquest projecte era estudiar en detall les estructures subcorticals, en concret, el rol dels ganglis basals en control cognitiu durant processament lingüístic i no-lingüístic. Per tal d’assolir una diferenciació minuciosa en els diferents nuclis dels ganglis basals s’utilitzà ressonància magnètica d’ultra-alt camp i alta resolució (7T-MRI). El còrtex prefrontal lateral i els ganglis basals treballant conjuntament per a mitjançar memòria de treball i la regulació “top-down” de la cognició. Aquest circuit regula l’equilibri entre respostes automàtiques i d’alt-ordre cognitiu. Es crearen tres condicions experimentals principals: frases/seqüències noambigües, no-gramatical i ambigües. Les frases/seqüències no-ambigües haurien de provocar una resposta automàtica, mentre les frases/seqüències ambigües i no-gramaticals produïren un conflicte amb la resposta automàtica, i per tant, requeririen una resposta de d’alt-ordre cognitiu. Dins del domini de la resposta de control, la ambigüitat i no-gramaticalitat representen dues dimensions diferents de la resolució de conflicte, mentre per una frase/seqüència temporalment ambigua existeix una interpretació correcte, aquest no és el cas per a les frases/seqüències no-gramaticals. A més, el disseny experimental incloïa una manipulació lingüística i nolingüística, la qual posà a prova la hipòtesi que els efectes són de domini-general; així com una manipulació semàntica i sintàctica que avaluà les diferències entre el processament d’ambigüitat/error “intrínseca” vs. “estructural”. Els resultats del primer experiment (sintax-lingüístic) mostraren un gradient rostroventralcaudodorsal de control cognitiu dins del nucli caudat, això és, les regions més rostrals sostenint els nivells més alts de processament cognitiu
Report for the scientific sojourn carried out at the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Germany, from 2010 to 2012. The main goal of the project was to study in detail subcortical structures, namely, the role of the basal ganglia in cognitive control during linguistic and non-linguistic processing. In order to achieve a fine-grained funcional differentiation in the different basal ganglia nuclei, ultra-high-field high resolution magnetic resonance imaging (7T-MRI) was used. The lateral prefrontal cortex and basal ganglia work together to mediate working memory and top-down regulation of cognition. This circuit regulates the balance between automatic and higher-order control responses. Three main conditions were tested: unambiguous, ungrammatical, and ambiguous sentences/sequences. Unambiguous sentences/sequences should elicit an automatic response, while ambiguous and ungrammatical sentences/sequences should conflict with an automatic response, and, hence, require a higherorder control response. Within the control response domain, ambiguity and ungrammaticality represent two different dimensions of conflict resolution, while for a temporarily ambiguous sentence/sequence a correct interpretation is available, that is not the case for ungrammatical sentences/sequences. The design included a linguistic and non-linguistic manipulation, which put to a test the hypothesis that the effects are domain-general; as well as a semantic and syntactic manipulation testing for differences in “intrinsic” vs. “structural” ambiguity/error processing. The results from the first experiment (syntactic-linguistic) showed a rostro-ventralcaudo- dorsal gradient of cognitive control within the head of the caudate nucleus, that is, the more rostral regions supporting higher levels of cognitive processing.
2013-05-31
Ganglis basals
Control cognitiu
Ressonància magnètica
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
12 p.
Report
Els ajuts de l'AGAUR;2009 BP-A 00025
         

Full text files in this document

Files Size Format
2009 BP-A 00025.pdf 556.5 KB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters