To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/21821

Broadcast Yourself! Internet and playful media practices
San Cornelio Esquerdo, Gemma; Pagès Parra, Ruth; Ardèvol Piera, Elisenda; Roig Telo, Antoni
In this paper we want to present a work- in-progress research about video self production on the Internet that is part of a broader research project which explores the ways current media practices convey a 'playful' relationship with digital technologies in popular culture.
En aquest article volem presentar un treball de recerca en curs sobre la producció pròpia de vídeos a Internet, el qual forma part d'un projecte de recerca més ampli que explora com les pràctiques actuals dels mitjans de comunicació transmeten una relació 'juganera' amb les tecnologies digitals en la cultura popular.
En este artículo queremos presentar un trabajo de investigación en curso sobre la producción propia de vídeos en Internet, el cual forma parte de un proyecto de investigación más amplio que explora cómo las prácticas actuales de los medios de comunicación transmiten una relación 'juguetóna' con las tecnologías digitales en la cultura popular.
video
youtube
playful practices
pleasures
narratives
vídeo
youtube
plaers
pràctiques lúdiques
narratives
vídeo
youtube
placeres
prácticas lúdicas
narrativas
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Article
         

Show full item record

Related documents

 

Coordination

 

Supporters