Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/17021

Perspectivas tecnológicas: educación superior en Iberoamérica 2012-2017
Durall Gazulla, Eva; Gros Salvat, Begoña; Maina, Marcelo Fabián; Johnson, Larry; Adams, Samantha
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center (eLC); New Media Consortium
La sèrie d'informes Horizon és el resultat més tangible del Projecte Horizon del New Media Consortium, un esforç de recerca qualitativa iniciat el 2002, que identifica i descriu les tecnologies emergents amb més potencial d'impacte en l'ensenyament, l'aprenentatge, la recerca i la expressió creativa en l'àmbit educatiu global. Aquest volum, Perspectivas tecnológicas: educación superior en Iberoamérica 2012-2017, és la segona edició del Projecte Horizon Iberoamèrica i se centra en la investigació en els països de la regió Iberoamericana (incloent-hi tota Llatinoamèrica, Espanya i Portugal) i en l'àmbit de l'educació superior. Ha estat produït pel NMC i l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya.
La serie de informes Horizon es el resultado más tangible del nuevo proyecto de Media Consortium Horizonte, una investigación cualitativa iniciada en 2002 que identifica y describe las tecnologías emergentes con mayor potencial de tener un impacto en la enseñanza, aprendizaje, investigación y expresión creativa en el campo de la educación global. Este volumen, Perspectivas tecnológicas; educación superior en Iberoamérica 2012-2017, es la segunda edición del Proyecto Horizon Iberoamérica y se centra en la investigación en los países de la región iberoamericana (incluyendo el conjunto de América Latina, España y Portugal) y en el campo de la educación superior. Ha sido producido por el NMC y el eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
The series of Horizon Reports is the most tangible outcome of the New Media Consortium's Horizon Project, a qualitative research endeavour launched in 2002 which identifies and describes the emerging technologies with the greatest potential to have an impact on teaching, learning, research and creative expression in the global education field. This volume, Perspectivas tecnológicas: educación superior en Iberoamérica 2012-2017, is the second edition of the Iberoamerican Horizon Project and focuses on research in countries of the iberoamerican region (including the whole of Latin America, Spain and Portugal) and in the field of higher education. It has been produced by the NMC and the eLearn Center of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
tecnologies
tauletes
ensenyament superior
Iberoamèrica
horitzó temporal
aplicacions mòbils
computació en núvol
contingut obert
entorns col·laboratius
tecnologías
tabletas
educación superior
Iberoamérica
horizonte temporal
aplicaciones móviles
computación en nuve
contenido abierto
entornos colaborativos
tecnologies
tablets
higher education
Iberoamerica
mobile applications
nuve computing
open content
collaborative environments
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Artículo
The New Media Consortium
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Durall Gazulla, Eva; Gros Salvat, Begoña; Maina, Marcelo Fabián; Johnson, Larry; Adams, Samantha
Durall Gazulla, Eva; Gros Salvat, Begoña; Maina, Marcelo Fabián; Johnson, Larry; Adams, Samantha
Durall Gazulla, Eva; Gros Salvat, Begoña; Maina, Marcelo Fabián; Johnson, Larry; Adams, Samantha