Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/14221

Research librarians in a virtual environment : new skills, new services
Riera Quintero, Clara; Padrós Cuxart, Rosa; Zuñiga Ruiz, Anna
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
This paper highlights both the new functions taken on by UOC research librarians and the new skills that this professional profile requires, based on the experience of the UOC Virtual Library. By setting up a series of bibliometric units, the Library has been able to integrate itself into the University through bibliometric studies and other research support services. A group of research librarians provides support to researchers from the start of the research process to the assessment of their scientific output. They also provide support for the University's strategic decision-making through the analysis of bibliometric data.
En aquest article es posen de manifest tant les noves funcions adquirides pels bibliotecaris de recerca de la UOC com les noves competències que requereix aquest perfil professional, partint de l'experiència de la Biblioteca Virtual (BV) de la UOC. En un context de creació d'unitats de bibliometria, la BV de la UOC també ha trobat la seva manera d'integrar-se dins la Universitat a través dels seus estudis bibliomètrics i altres serveis de suport a la recerca. Un grup de bibliotecaris de recerca dóna suport als investigadors des de l'inici del procés de recerca fins a l'avaluació de la seva producció científica i, d'altra banda, també dóna suport en l'anàlisi de dades bibliomètriques per a la presa de decisions estratègiques de la Universitat.
En este artículo se ponen de manifiesto tanto las nuevas funciones adquiridas por los bibliotecarios de investigación de la UOC como las nuevas competencias que requiere este perfil profesional, partiendo de la experiencia de la Biblioteca Virtual (BV) de la UOC. En un contexto de creación de unidades de bibliometría, la BV de la UOC también ha encontrado su manera de integrarse dentro de la Universidad a través de sus estudios bibliométricos y otros servicios de apoyo a la investigación. Un grupo de bibliotecarios de investigación da apoyo a los investigadores desde el inicio del proceso de investigación hasta la evaluación de su producción científica y, por otra parte, también apoya en el análisis de datos bibliométricos para la toma de decisiones estratégicas de la Universidad.
22-06-2012
bibliometric analysis
research support
librarian skills
research performance measurement
anàlisi biblimètrica
análisis bibliométrico
suport a la recerca
soporte a la investigación
avaluació de la producció científica
evaluación de la producción científica
biblioteca
biblioteca
library
Research
Information services
Librarians
Curriculum evaluation
Investigació
Serveis d'informació
Bibliotecaris
Avaluació curricular
Investigación
Servicios de información
Bibliotecarios
Evaluación curricular
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Article
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados