Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10609/8521

La influència de les emocions, els aliments emocionals i la publicitat emocional en l'elecció d'aliments i el comportament alimentari
Esquivel Blanco, Miriam
Universitat Oberta de Catalunya
D'ençà que el sobrepès és un factor de risc per a moltes malalties mortals, la investigació ha intentat identificar els factors que fan a les persones vulnerables de la sobreingesta. Aquest treball es basa en una revisió sistemàtica d'estudis qualitatius amb la intenció de resumir l'evidència existent sobre les relacions que s'estableixen entre les emocions i el comportament alimentari. Els resultats indiquen que hi ha una correlació positiva entre emocions i ingesta, sent aquesta última, moltes vegades, influenciada per diferents estats emocionals. També existeix una correlació positiva entre estats d'ànim negatius i elecció d'aliments d'un alt contingut calòric. Els fabricants i venedors, conscients d'aquesta relació, han utilitzat aquestes necessitats humanes en el seu propi benefici. Entendre la manera en què les emocions es relacionen amb el comportament alimentari pot augmentar l'efectivitat de les intervencions dissenyades per a millorar les recomanacions i hàbits alimentaris que determinaran la salut i la qualitat de vida de la població.
Desde que el sobrepeso es un factor de riesgo para muchas enfermedades mortales, la investigación ha intentado identificar los factores que hacen a las personas vulnerables de la sobreingesta. Este trabajo se basa en una revisión sistemática de estudios cualitativos con la intención de resumir la evidencia existente sobre las relaciones que se establecen entre las emociones y el comportamiento alimentario. Los resultados indican que hay una correlación positiva entre emociones e ingesta, siendo esta última muchas veces, influenciada por diferentes estados emocionales. También existe una correlación positiva entre estados de ánimo negativos y elección de alimentos de un alto contenido calórico. Los fabricantes y vendedores, conscientes de esta relación, han utilizados estas necesidades humanas en su propio beneficio. Entender la manera en que las emociones se relacionan con el comportamiento alimentario puede aumentar la efectividad de las intervenciones diseñadas para mejorar las recomendaciones y hábitos alimentarios que determinarán la salud y la calidad de vida de la población.
Since being overweight is a risk factor for many fatal diseases, research has attempted to identify factors that make people vulnerable overeating. This work is based on a systematic review of qualitative studies with the aim of summarizing the evidence on the relationships established between emotions and eating behaviour. The results indicate a positive correlation between emotions and eating, the latter often influenced by emotional states. There is also a positive correlation between negative mood and choice hypercaloric food. Manufacturers and vendors, aware of this relationship have used these human needs for its own benefit. Understanding how emotions are related to feeding behaviour may increase the effectiveness of interventions designed to improve recommendations and eating habits that will determine the health and quality of life's population.
28-07-2011
alimentació
alimentación emocional
emocions
emotional eating
publicitat emocional
comportament alimentari
eating patterns
emotion and nutrition
emocional
nutrición
alimentos confortables
ingesta alimentària
alimentación y estrés
Food habits -- Psychological aspects
Hàbits alimentaris -- Aspectes psicològics
Hábitos alimentarios -- Aspectos psicológicos
http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostra el registre complet del document