El Departament de Ciències de la Computació es dedica a activitats de docència i de recerca. Les activitats acadèmiques es desenvolupen principalment a l’Escola d’Enginyeria al campus de Bellaterra i a l’Escola Universitària d’Informàtica al campus de Sabadell.

Les activitats de recerca i desenvolupament estan relacionades amb el Centre de Visió per Computador i l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial