Grups de recerca

 

If you are an author of Institut de Seguretat Pública de Catalunya and you want to publish it at RECERCAT, contact with ccs@gencat.cat.

Una de les finalitats de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és la promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat. Per això, l'Institut compta amb el Centre de Coneixement de la Seguretat (CCS) com un servei de referència en la gestió de la documentació i el coneixement especialitzat en aquesta matèria. 
 

 

Coordination

 

Supporters