To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10459.1/48994

Estudio de la variabilidad del patron cromático plastral en Testudo hermanni hermanni Gleim, 1789 mediante elípticas de Fourier
Miralles Bover, Héctor
Parés Casanova, Pere-Miquel; Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
La Tortuga mediterrània (Testudo hermanni) està àmpliament distribuïda a Europa Occidental i Meridional. Com la majoria dels rèptils exhibeix una forta variació morfològica al llarg de la seva distribució geogràfica, així com trets adquirits al llarg de la vida, així doncs la recopilació de dades a partir de les seves diferents zones de distribució és important. En el present treball s'ha utilitzat l'anàlisi de les el·líptiques de Fourier per investigar la variació en el patró de la pigmentació del plastró (closca ventral) de 54 exemplars de la subespècie occidental tortuga mediterrània (T. hermanni hermanni) pertanyents a col·leccions privades, i que pertanyen a dues diferents regions del mediterrani espanyol: Sierra de l’Albera (Catalunya, NE de la Península Ibèrica, n = 14) i les Illes Balears (n = 40). Sobre la base d'aquesta mostra ha quedat palesa que el patró del disseny de la pigmentació plastral no varia entre sexes ni al llarg de la vida dels animals, no obstant això les diferències apareixen entre les diferents poblacions geogràfiquesque han estat analitzades. Aquests resultats proporcionen un punt de referència per a les comparacions entre poblacions que estudiïn més a fons la variació geogràfica del patró de pigmentació plastral a fi d'utilitzar aquesta tècnica com a eina per a la distinció dels diferents fenotips geogràfics de T. hermanni hermanni.
La Tortuga mediterránea (Testudo hermanni) está ampliamente distribuida en Europa Occidental y Meridional. Como la mayoría de los reptiles exhibe una fuerte variación morfológica a lo largo de su distribución geográfica, así como rasgos adquiridos a lo largo de la vida, así pues la recopilación de datos a partir de sus distintas zonas de distribución es importante. En el presente trabajo se ha utilizado el análisis de las elípticas de Fourier para investigar la variación en el patrón de la pigmentación del plastrón (concha ventral) de 54 ejemplares de la subespecie occidental tortuga mediterránea (T. Hermanni hermanni) pertenecientes a colecciones privadas, y que pertenecen a dos diferentes regiones del mediterráneo español: Sierra de la Albera (Cataluña, NE de la Península Ibérica, n = 14) y las Islas Baleares (n = 40). En base a esta muestra ha quedado patente que el patrón del diseño de la pigmentación plastral no varía entre sexos ni a lo largo de la vida de los animales, sin embargo las diferencias aparecen entre las distintas poblaciones geográficas que han sido analizadas. Estos resultados proporcionan un punto de referencia para las comparaciones entre poblaciones que estudie más a fondo la variación geográfica del patrón de pigmentación plastral a fin de utilizar esta técnica como herramienta para la distinción de los distintos fenotipos geográficos de T. hermanni hermanni.
Hermann’s tortoise (Testudo hermanni) is widely distributed in western and southern Europe. As reptiles exhibit strong geographic variation in most morphological, as well as life history traits, gathering data from distant areas is important. Here we used Elliptic Fourier analysis to investigate variation in pigmentation pattern of plastrón (ventral shell) of 54 western Hermann's tortoise (T. hermanni hermanni) collected in different private breeders, and belonging to two different Mediterranean regions: Albera (Catalunya, NE Iberian Peninsula, n=14) and Balearic Islands (n=40). Basing on this sample we showed that plastral pigmentation design does not change between sexes and along animals’ lifehistory, but differences appeared between geographical populations. These results provide a baseline for comparisons between populations to further examine geographic variation of plastral pigmentation pattern.
2015
Testudo hermanni
patró de la pigmentació plastral
analisis d’imatge
anàlisis el.líptiques de Fourier
funcions d’ajust a contorns
Tortuga mediterrània
Fourier, Anàlisi de
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
36 p.
bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format
hmirallesb.pdf 1.756 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters