Citación recomendada para este documento

Institut Català Internacional per la Pau. "Jornades del moviment per la pau. Barcelona, 13 i 14 de novembre de 2009". Federació Catalana d'ONG per la Pau. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/97262>. [Consulta: 23-06-18].