Recommended citation for this document

Garcia Simeó, Carles. "Estudi de l'organogènesi del sistema reproductor de la cabra de mar (Maja brachydactyla) i efecte dels factors ambientals sobre la reproducció en captivitat". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/97197>. [Consulta: 25-05-18].