Recommended citation for this document

Castells Oliván, Manuel ; Lupiáñez Villanueva, Francisco ; Saigí Rubió, Francesc ; Sánchez, Josefina ; Fornieles Deu, Albert ; Graells Colillas, Anna ; Grau Corral, Imma ; Jiménez, Carolina ; Larrea Tárrega, Salomé ; Utzet Sadurní, Mireia. "Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya. Informe de recerca (volum I)". Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3). . <http://hdl.handle.net/10609/290>. [Consulta: 24-06-18].