Citación recomendada para este documento

Moles Plaza, Ramon J. ; Garcia Hom, Anna ; Fàbregues Feijóo, Sergi ; Palmen, Rachel Louise. "Metodologia per a la generació de consens social en el desplegament d'infraestructures de telefonia mòbil". Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3). . <http://hdl.handle.net/10609/1272>. [Consulta: 25-06-18].