Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/314

La Biblioteca de la UOC : continguts digitals per a una biblioteca virtual
Pérez Hidalgo, Anna; Riera Barsallo, Patricia
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
En aquesta comunicació, farem un repàs dels continguts digitals que actualment conformen el fons de la Biblioteca de la UOC. Parlar de continguts digitals a la Biblioteca de la UOC implica necessàriament recordar que la nostra biblioteca es defineix a si mateixa com a virtual, una virtualitat caracteritzada per la possibilitat oferta als nostres usuaris d'accedir remotament a continguts i serveis bibliotecaris, en què es combinen notícies bibliogràfiques, textos electrònics, bancs d'imatges i tota mena d'informacions per mitjà d'una xarxa telemàtica. La relació entre continguts digitals i virtualitat és, evidentment, directa: els serveis que s'ofereixen virtualment es fan sobre la base de documents digitals i, al mateix temps, aquests serveis virtuals també generen documents electrònics.
En esta comunicación, haremos un repaso de los contenidos digitales que actualmente conforman el fondo de la Biblioteca de la UOC. Hablar de contenidos digitales en la Biblioteca de la UOC implica necesariamente recordar que nuestra biblioteca se define a sí misma como virtual, una virtualidad caracterizada por la posibilidad que se ofrece a nuestros usuarios de acceder remotamente a contenidos y servicios bibliotecarios, en los que se combinan noticias bibliográficas, textos electrónicos, bancos de imágenes y todo tipo de informaciones por medio de una red telemática. La relación entre contenidos digitales y virtualidad es, evidentemente directa: los servicios que se ofrecen virtualmente se hacen sobre la base de documentos digitales y, al mismo tiempo, estos servicios virtuales también generan documentos electrónicos.
In this paper, we will review the digital contents that currently make up the collection of the UOC Library. Speaking of digital contents in the UOC Library necessarily entails keeping in mind that our library defines itself as virtual, a virtuality characterized by the possibility offered to our users of remote access to contents and library services, which combine bibliographic references, electronic texts, image banks and all type of information through a telecommunications net. The relationship between digital contents and virtuality is clearly direct: services that are offered virtually based on digital documents and, at the same time, these virtual services also generate electronic documents.
25-11-2010
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Digital libraries
Academic libraries
Electronic information resources
Distance education
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Biblioteques digitals
Biblioteques universitàries
Recursos electrònics
Ensenyament a distància
Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Bibliotecas digitales
Biblioteques universitàries
Recursos de información electrónicos
Enseñanza a distancia
Copyright © Biblioteca Virtual de la UOC, 2000
Conference lecture
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem