Citación recomendada para este documento

Serrano, Inmaculada. "Incorporant els actors i el conflicte violent a la literatura sobre la migració forçosa: un model de la decisió de retornar". Institut Català Internacional per la Pau. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/96773>. [Consulta: 26-05-18].