Citación recomendada para este documento

Molins Amat, Joan Andreu. "Automatització del control i monitorització d'un sistema d'aquacultura". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica. . <http://hdl.handle.net/2099.1/4714>. [Consulta: 23-06-18].