Recommended citation for this document

Herraiz Gonzalo, Félix. "Descripció del programa d’intervenció amb interns per delictes contra la seguretat viària". Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/93336>. [Consulta: 25-04-18].