Recommended citation for this document

Pérez Ramírez, Meritxell ; Martínez García, Marian. "Avaluació de programes formatius aplicats des de l’execució penal a la comunitat en delictes de violència de gènere". 2009. <http://hdl.handle.net/2072/92737>. [Consulta: 24-06-18].