Citación recomendada para este documento

Cartié, Mercè ; Casany, Ramon ; Domínguez, Raquel ; Gamero, Mercedes ; García, Cristina ; González, Matilde. "Síndrome d'alienació parental (SAP): aproximació al perfil de competències parentals del progenitor alienat: elaboració d'una guia d'exploració tècnica". 2008. <http://hdl.handle.net/2072/92720>. [Consulta: 20-05-18].