Citación recomendada para este documento

Bosch Puche, Francisco. "La concepció clàssica de la monarquia egípcia a partir de la documentació literària del Regne Mitjà i la seva pervivència en Època Grecorromana. El cas paradigmàtic d'Alexandre el Gran". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/8997>. [Consulta: 19-06-18].