Citación recomendada para este documento

Cunill Artigas, Raquel. "Estudi de l’evolució del límit superior del bosc mitjançant la pedoantracologia a la zona de Plaus de Boldís-Montarenyo (Pallars Sobirà)". Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia. 2007. <http://hdl.handle.net/2072/8974>. [Consulta: 26-05-18].