La Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona té els següents Departaments: Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials, Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals, Departament de Pedagogia Aplicada i Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.

Per obtenir informació sobre els recursos i la infraestructura per al desenvolupament de la recerca a la Facultat de Ciències de l’Educació, cliqueu aquí.