Recommended citation for this document

Vidal Plujà, Joan. "GenRegion: aplicatiu de generació de màscares per a la codificació d'imatges amb regions d'interès". Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 2007. <http://hdl.handle.net/2072/8927>. [Consulta: 24-05-18].