Citación recomendada para este documento

Labastida i Juan, Ignasi, 1970-. "Què significa dipositar la tesi al TDX?: procediment i conseqüències de fer-ho". Universitat de Barcelona. 2010. <http://hdl.handle.net/2445/13730>. [Consulta: 26-05-18].