Recommended citation for this document

Sauri Sánchez, Carme. "Cibernautes de la memòria : la construcció de la memòria col·lectiva de la guerra civil espanyola a través de la participació en espais virtuals de comunicació. El cas de la llista de distribució "Guerra Civil Española"". Universitat Oberta de Catalunya. . <http://hdl.handle.net/10609/2761>. [Consulta: 23-06-18].