Citación recomendada para este documento

Arasa i Favà, Miquel Àngel. "Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, de Crisfòfor Despuig". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/354>. [Consulta: 28-05-18].