Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/352

Aproximació a l'ensenyament de la gramàtica des de la lingüística cognitiva : el cas dels verbs inacusatius
Abrines Llabrés, Bartomeu
Universitat Oberta de Catalunya
Comparative and General Grammar
Linguistics
Education
Gramàtica comparada i general
Lingüística
Ensenyament
Gramática comparada y general
Lingüística
Enseñanza
© Bartomeu Abrines Llabrés. Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parciald'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos laimpressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic oqualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplarsmitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor odels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem