Citación recomendada para este documento

Sapé Clos, Albert. "Control d'entrenaments d'esportistes d'alt rendiment: dispositiu mòbil". Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 2007. <http://hdl.handle.net/2072/7702>. [Consulta: 24-05-18].