To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/1012

RetroDisseny de Bases de Dades Relacionals
Sellés Giner, Óscar
Universitat Oberta de Catalunya
El plantejament inicial d'aquest projecte és el de aconseguir obtenir l'esquema conceptual originari de qualsevol base de dades relacional per a fer tasques de reenginyeria. Es pretén, a més, dotar al diagrama ER a obtenir d'extensions emprant llenguatge de definició de restriccions (OCL), per la qual cosa emprarem les llibreries de funcions Dresden OCL.
?El planteamiento inicial de este proyecto es el de conseguir obtener el esquema conceptual originario de cualquier base de datos relacional para hacer tareas de reingeniería. Se pretende, además, dotar al diagrama ER a obtener de extensiones utilizando lenguaje de definición de restricciones (OCL), para lo cual utilizaremos las librerías de funciones Dresden OCL.
The initial focus of this project is obtaining the original conceptual scheme of any relational database to perform reengineering tasks. It intends, moreover, to provide the ER diagram to obtain extensions using the Object Constraint Language (OCL), for which we will use the Dresden OCL functions library.
2010-06-10
System Computing
Relational Data Bases
Informàtica de Sistemes
Bases de dades relacionals
Informática de Sistemas
Bases de datos relacionales
Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10609/1012
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters