Recommended citation for this document

Díaz Sánchez, Víctor Ramón. "Construcció d'un SIG i sincronització de les etiquetes amb els objectes representats a GEOMEDIA PROFESSIONAL 5.2". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/874>. [Consulta: 19-06-18].