Citación recomendada para este documento

Cardona Tegen, Josep Lluís. "Degree Dissertation Report Asset Management". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/670>. [Consulta: 20-05-18].