Recommended citation for this document

Valls, Ester. "El tractament de les malalties en l'antic Egipte". Universitat Oberta de Catalunya. 2010. <http://hdl.handle.net/10609/1149>. [Consulta: 23-05-18].