Citación recomendada para este documento

Bellot Casanovas, Josep. "Criptosistema de Lucas". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada IV. . <http://hdl.handle.net/2099.1/9366>. [Consulta: 23-06-18].