Citación recomendada para este documento

Estopà, Rosa ; Cabré, M. Teresa (Maria Teresa), 1947- ; Vivaldi, J. (Jorge), 1952-. "Sistemes d'extracció automàtica de (candidats a) termes: estat de la qüestió". . <http://hdl.handle.net/2072/58>. [Consulta: 21-06-18].