Recommended citation for this document

Calero González, Guillermo. "TICs para un edificio de viviendas de alta calidad". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Telemàtica. . <http://hdl.handle.net/2099.1/3773>. [Consulta: 24-06-18].