El Departament de Ciència Política i de Dret Públic es va crear l’any 1988 i s’estructura d’acord amb les quatre àrees de coneixement que el componen: Ciència Política i de l’Administració, Dret Constitucional, Dret Penal, i Filosofia del Dret.
Cliqueu aquí per veure els seus grups de recerca.