Citación recomendada para este documento

Mallol i Esquefa, Miquel. "Disseny, les investigacions sobre la comunicació i la proposada teoria dels signes". Universitat de Barcelona. 2010. <http://hdl.handle.net/2445/11467>. [Consulta: 25-05-18].