Citació recomanada per aquest document

Sagués i Mestre, Francesc ; Arias, F. ; San Miguel Ruibal, Maximino. "Nonlinear effects in the dynamics of transient pattern formation in nematics". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/9427>. [Consulta: 25-06-18].